aabbavv Aşırıya kaçan durumlarda “hayret ünlemi” olarak kullanılır.