Bütün Mutsuzluklar, Çocukların Ulaşamayacağı Yerde Saklanmalı !!
Ercan Gürakar