Hazandı, hüzündü derken Eylül de bitiyor.
Bitmeyen ve gitmeyen ne var ki ömrümüzde..,